WMO

Praktijk Sensus is er voor therapieën en begeleidingen en biedt maatwerk door uw persoonlijke situatie in kaart te brengen en van daaruit ondersteuning en begeleiding in te zetten.

Sensus is Wiljo van Gassel en zijn kracht en gedrevenheid zit voor hem in het werken met mensen. Met zijn kennis en ruim 20 jaar praktijkervaring gaat hij uit van het benutten van mogelijkheden en kansen, allemaal ten behoeve van en voor je gezondheid en welzijn.

"Met zijn kennis en ruim 20 jaar praktijkervaringen gaat hij uit van het benutten van mogelijkheden en kansen allemaal ten behoeve van en voor je gezondheid en welzijn."

Sinds 2014 begeleidt Sensus ook cliënten met hulpvragen vanuit de wmo en daar waar het passend is ook cliënten met hulpvragen vanuit de jeugdwet.

De begeleiding is gevormd naar het model van positieve gezondheid, hiervoor is Wiljo gecertificeerd.

Eerder zagen we gezondheid vooral als afwezigheid van ziekte. Via de methode positieve gezondheid is men breder gaan kijken. Daarbij gaat het niet om gezondheid als een statisch gegeven of een te bereiken doel. Maar om de veerkracht van mensen om zich aan te passen aan wat zich in het leven voordoet. Dat is een bredere benadering die bijdraagt aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Het accent ligt niet op ziekte of beperkingen, maar op de mens zelf; op hun veerkracht, het weer betekenisvol maken van het leven, participeren, weer meedoen in wat voor vorm dan ook.

Op de website www.iph.nl kunt u uitgebreide informatie vinden over dit model en de gezondheidsvisie.

Bij contact vindt er altijd eerst een korte telefonische pre-intake plaats zodat we samen kunnen inschatten of u bij mij aan het goede adres bent en of ik u verder kan helpen. Het is ook mogelijk een kennismakingsgesprek te plannen, mocht u dit prettiger vinden. Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Route aanvraag indicatie wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning):

U maakt een melding voor een aanvraag voor ondersteuning via het wmo-loket van uw gemeente, dit kan digitaal of telefonisch.

Hierop zal een afspraak gepland worden voor een zogenaamd keukentafelgesprek. In goed overleg is het mogelijk dat Wiljo bij dat gesprek aansluit. Tijdens het keukentafel gesprek zal uw hulpvraag belicht en beoordeeld worden. Vandaaruit stellen we samen een pgb-plan op. Dit plan zal de gemeente intern bespreken, en bij goedkeuring maakt de gemeente een leefzorgplan.

Vervolgens zal er een indicatie worden toegewezen en u getoetst gaat worden of u zelfstandig het pgb kunt beheren met alle bijbehorende administratieve taken. Het is ook mogelijk om een gemachtigde persoon deze zaken voor u te laten regelen. Als laatste zal er een overeenkomst worden gemaakt met de SVB (Sociale Verzekeringsbank), die draagt zorg voor de uitbetalingen van de begeleiding.

Tussentijds zijn er geplande evaluaties met u, de gemeente en Sensus over de voortgang van de begeleiding.

Een indicatieovereenkomst kan bestaan uit een maatwerkovereenkomst, NGA (Niet Gecontracteerde Aanbieder) of een pgb (persoonsgebonden budget). Cliënt en/of gemachtigde zijn verantwoordelijk voor de financiële zaken en de gewaarborgde zorg.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de sociale wijkteams of het wmo-loket van de gemeente of de websites van de SVB en de rijksoverheid

Bekijk ook:

wiljo

Wiljo

endless

Endless

bellen

Contact

Blank Form (#5)

contact

Wiljo van Gassel
Hagelkruis 4
5926 VX Hout-Blerick

06 13 18 18 13

info@sensuscare.nl

Posted by on November 26, 2023 in

WeCreativez WhatsApp Support
Hallo! Waarmee kan ik helpen?