Praktijk informatie

Vanaf 1 januari 2024 zijn de kosten voor een consult € 92,50 voor gemiddeld 60 t/m 90 minuten

AGB Zorgverlener 90034167
AGB Praktijkcode 90013152
SHO registratienummer 106880-107696
KvK 12064795
IBAN NL30 RABO 0102 6937 06
BTW NL001845842B06
Prestatiecode 24501
NBVH 06114
RBCZ licentie 40309R

Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

Wat als u een klacht heeft?

Sensus is aangesloten bij WKKGZ geschillencommissie.

1. een door zorgverzekeraars erkende beroepsorganisatie 2. een WKKGZ registratie bureau 3. een door het Ministerie van VWS erkende geschilleninstantie 4. Balens beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Het CPION (Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland) is sinds 2013 belast met het toetsen van de basisopleidingen in de alternatieve zorg. De opleidingseisen hiervoor zijn opgesteld door PLATO (Platform Onderwijs, Opleiding en Organisatie) van de Universiteit Leiden, in opdracht van de zorgverzekeraars. Aangesloten bij de Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten NBVH 06114 en bij de Stichting Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ 40309R

Huiselijk geweld en kindermishandeling 2017

Sensus maakt gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode

Wat als u een klacht heeft?

Heeft u een klacht over de behandeling, bespreek deze dan in eerste instantie met de betrokken therapeut. Komt u er samen niet uit of heeft u een zodanige klacht dat u deze niet met de therapeut kunt of wilt bespreken, dan is het mogelijk om uw klacht (uitsluitend schriftelijk) bij ons in te dienen.

Klik hier voor de tekst van de Regeling Klachten.

Daarin vindt u onder meer de voorwaarden waaraan een klacht bij het indienen moet voldoen. Richt uw brief aan: NBVH, t.a.v. de Klachtencommissie Newtonlaan 51, 3584 BP Utrecht

Bekijk ook:

wiljo

Wiljo

endless

Endless

bellen

Contact

Blank Form (#5)

contact

Wiljo van Gassel
Hagelkruis 4
5926 VX Hout-Blerick

06 13 18 18 13

info@sensuscare.nl

Posted by on November 26, 2023 in

WeCreativez WhatsApp Support
Hallo! Waarmee kan ik helpen?