Autisme spectrum stoornis [ASS]

Autisme de ‘verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op de volgende gebieden: sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie.’

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen.

Wat is autisme

Autisme is een stoornis in de informatieverwerking van de hersenen. Mensen met ASS nemen op een andere, meer gefragmenteerde wijze, hun omgeving waar. Informatie die via de zintuigen binnenkomt (zien, ruiken, voelen, horen, proeven), wordt bij mensen met ASS anders verwerkt. Zij hebben moeite om de details die zij waarnemen, te verwerken tot een samenhangend geheel. Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis. Met het begrip pervasief wordt aangegeven dat de problemen diep doordringen in verschillende ontwikkelingsgebieden (taal, motoriek, verwerken van prikkels, inlevingsvermogen). Het is een stoornis die mensen al vanaf hun geboorte hebben en die in hoge mate erfelijk wordt bepaald.

Autisme heeft invloed op alle levensterreinen, in alle levensfasen. De mate waarin is sterk individueel bepaald en hangt vaak ook af van iemands levensfase. Met name tijdens overgangsperioden hebben mensen met autisme een relatief grote kans om vast te lopen als zij niet tijdig de juiste begeleiding krijgen. Voorbeelden zijn de overgang van basis naar voortgezet onderwijs, van onderwijs naar stage, werk of van thuis bij de ouder(s)/verzorger(s) wonen naar zelfstandig wonen.

70% van de mensen met autisme kampt op enig moment in zijn leven met klachten als een stemmingsstoornis, depressie, een angst, dwangstoornis, posttraumatische stress-stoornis (ptss), burn-out of een persoonlijkheidsstoornis.

De begeleiding wordt ingezet op de hulpvraag en behoeften van het gezin, en/of client. Vaak hebben mensen met autisme hulp, begeleiding en behandeling nodig rond de problemen die in de loop van hun leven kunnen ontstaan. De intensiteit van deze hulp kan voor iedereen anders zijn en van levensfase tot levensfase sterk verschillen.

Fabian Franciscus bij Spijkers Met Koppen over autisme – YouTube

Bekijk ook:

wiljo

Wiljo

endless

Endless

bellen

Contact

Blank Form (#5)

contact

Wiljo van Gassel
Hagelkruis 4
5926 VX Hout-Blerick

06 13 18 18 13

info@sensuscare.nl

Posted by on December 8, 2023 in